Nyheter

Publisert 31. juli 2014

Meget bra oppgang og utvikling av laksfiske

Det ser meget bra ut med oppgang og utvikling av laksfiske i Vigda.
Derfor blir ikke fiskesesongen 2014 forkortet. Dette er støttet av fiskere i Vigda og NINAs forsøksnøter ved Agdenes (Lakseinnsig til Trondheimfjorden 2014).
For mer informasjon besøk (ekstern lenke): http://www.nina.no/Forskningsogfagtema/Arterogartsmangfold/Fisk/Lakseinnsigtilfjordene/LaksiTrondheimsfjorden.aspx

——————————————

Publisert 28. juni 2014

Det innføres ekstraordinære begrensninger i laksefisket i Sør-Trøndelag.
På grunn av svikt i innsiget av laks i Midt-Norge har Miljødirektoratet 24.06.2014 vedtatt å innføre ekstraordinære begrensninger i fisket etter laks, sjøørret og sjørøye i elv og sjø.

Fra og med torsdag 26. juni vil det bli pålegg om gjenutsetting av all hunnfisk, samtidig som sesongen forkortes med 14 dager.

Mer informasjon finner du på: http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2014/Juni-2014/Innforer-ekstraordinare-restriksjoner-i-laksefisket/

——————————————

Publisert 26. juni 2013
Basert på følgende beskjed fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har styret i Vigda Elveierlag vedtatt at all hunnfisk som fiskes skal settes ut igjen, samt at elva holdes åpen ut sesongen.


Det er innført ekstraordinær regulering av laksefisket i region Nordmøre, Trondheimsfjorden (innenfor grensa Garten-Stavøya), Nord-Troms og Vest-Finnmark. Miljødirektoratet stenger fiske etter laks i sjøen med kilenot fra fredag 26. juli kl. 1800 i disse regionene.

Fra og med 27. juli skal all hunnfisk som fanges i vassdragene i disse regionene settes ut igjen. Alternativt skal vassdragene med fisketid til 15. og 31. august stenges 14 dager tidligere. Det vil si henholdsvis 1. og 15. august. Den lokale forvaltningen må avgjøre hvilket alternativ som passer best.

 

Kort om Vigda:
– Fiskbar strekning er ca. 9,5 km, fisken stopper i Råkbjørgfossen.
– Sporadisk fangst av ål og ferskvannsørret.
– Man får smålaks (gjennomsnitt: 1,3 – 1,4 kg) og bra med sjøørret på sensommeren.

Fangstresultatene for tidligere år er følgende:

År: 2013 2012 2011 2010 2009
Laks/sjøørret(kg): 529 261 270 1046 1036
År: 2008 2007 2006 2005 2004
Laks/sjøørret(kg): 449 667 637 646 193
År 2003 2002 2001 2000
Laks/sjøørret(kg): 264 61 432 389

– Ikke alle grunneierne er organiserte, derfor gjelder ikke fiskekortet på 2 korte
strekninger i Buvik og 2 korte strekninger i Melhus (strekninger hvor felles fiskekort
ikke gjelder er merket som fiskeforbudsoner “PRIVAT” av grunneierne).
– Vigda er regulert, derfor periodevis lite vannføring.
– Vi minner om at grunneierlaget /oppsynsmannen kan stenge Vigda for fisking helt
eller delvis etter behov ved spesielle forhold i elva.  Det skal ikke tilbakebetales
innbetalt fiskekort i slike tilfeller.

Fiskekort selges her:
– Buvik Trafikksenter (YX bensinstasjon).
– Grunneiere både i Buvik og Melhus(salgsstedene er skiltet).
– Sportshuset Melhus AS.