Fiskekort

Om fiskekort

Alle som ønsker å fiske i Vigda må kjøpe fiskekort av grunneierlaget.  Det gjelder bare fisket i Vigda.  I tillegg må alle som er over 16 år gamle løse fiskeravgift til staten.
Fiskeravgiften kan kjøpes på alle postkontor og gjelder i hele Norge.

Obs!
Fiskere som er under 16 år gamle må kjøpe fiskekort av grunneierlaget selv
om de slipper å løse fiskeravgift til staten og de har plikt til å levere fangstoppgaver.
Små barn kan prøvefiske, men fangstkvoten er 1 fisk tilsammen med følge.

Fiskekortpriser i 2014:

Fiskekort til grunneierlaget: Sesongkort:    kr. 850,- pluss depositum: kr. 150,-
(for alle fiskere) Døgnkort:      kr. 200,- pluss depositum: kr. 150,-
Fiskeravgift til staten: For fiske av laks og sjøørret:  kr. 235,- (i 2011)
(for fiskere over 16 år)

Alle grunneiere må løse fiskeravgift til staten og må ha med grunneierbevis for evt. kontroll.  Grunneierne har også plikt til å levere fangstoppgaver til elveeierlaget.
Ha alltid med kvittering for løst fiskeravgift og fiskekort når du fisker for å vise ved eventuell kontroll av fiskeoppsynsmann. Uten fiskekort eller brudd på forskrifter for Vigda kan fiskeoppsynsmann inndra fiskestang inntil løst fiskekort eller betalt kr. 600,- i straffegebyr for ulovlige fiske.
Husk å returnere fiskekort med fangstoppgaver der hvor du kjøpte det innen 1. september. Da får du samtidig tilbake innbetalt depositum. Etter 1. september tilbakebetales ikke depositum.

Fiskekort selges her:
– Buvik Trafikksenter (YX bensinstasjon).
– Grunneiere både i Buvik og Melhus(salgsstedene er skiltet).
– Sportshuset Melhus AS.