Om Vigda

Kort om Vigda:

– Fiskbar strekning er ca. 9,5 km, fisken stopper i Råkbjørgfossen.
– Sporadisk fangst av ål og ferskvannsørret.
– Man får smålaks (gjennomsnitt: 1,3 – 1,4 kg) og bra med sjøørret på sensommeren.

Fangstresultatene for tidligere år er følgende:

År: 2013 2012 2011 2010 2009
Laks/sjøørret(kg): 529 261 270 1046 1036
År: 2008 2007 2006 2005 2004
Laks/sjøørret(kg): 449 667 637 646 193
År 2003 2002 2001 2000
Laks/sjøørret(kg): 264 61 432 389

– Ikke alle grunneierne er organiserte, derfor gjelder ikke fiskekortet på 2 korte strekninger i Buvik og 2 korte strekninger i Melhus (strekninger hvor felles fiskekort ikke gjelder er merket som fiskeforbudsoner “PRIVAT” av grunneierne).

– Vigda er regulert, derfor periodevis lite vannføring.

– Vi minner om at grunneierlaget /oppsynsmannen kan stenge Vigda for fisking helt
eller delvis etter behov ved spesielle forhold i elva.  Det skal ikke tilbakebetales
innbetalt fiskekort i slike tilfeller.